» Leafaitulagi
Image:

Lyrics


Samoan text                                                                                 


Ta te le fia manatua / Le afiafi o le aso gafua /Na pa ai ole ‘alaga / ‘Ua ta‘apeape papa / Ua tafea o le tau’ofe / Ua gasolosolo ao
e / Le Vineula o lo ua fa’anoa / Ma le loto ua momomo e


 


Leafaitulagi ua tagi mai ala
 e / O la‘o Punimatagi o lo ua sola
 e / Ua goto le fetu ao
Peau o le vasa
/ Ua motusia la’u pale sa ou tiu ai i Apia


 


English translation


O I don’t ever want to remember / As darkness drew close that Monday evening / When suddenly a voice burst out and was heard / That death has come among us / The loss of a precious loved one / Solemnly and peacefully taken from us / Sadness and sorrow has come to one who treasures / With feelings so deeply torn


 


Leafaitulagi whose spirit cries along the way / My shield my comforter has vanished / The day star is buried deep in the dark ocean / My one and only precious crown that I lived for in Apia has been torn from me